آگهی تمدید زمان مزایده شماره ۱۴۰۰/۰۲

آگهی تمدید زمان مزایده شماره ۱۴۰۰/۰۲

آگهی فراخون

به گزارش روابط عمومی‌آزاد راه شرق سپاهان، پیرو آگهی مزایده شماره ۱۴۰۰/۰۲ مندرج در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ بدینوسیله بدلیل برخورد با ایام نوروز و لزوم اطلاع رسانی بهتر زمان های خرید اسناد مزایده و تحویل پیشنهادات به شرح زیر تمدید می گردد. بدیهی است سایر شرایط مندرج در آگهی همچنان به قوت خود باقی است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.