اولین جلسه ستادی کار گروه مالی و اداری شرکت آزاد راه شرق برگزار شد

اولین جلسه ستادی کار گروه مالی و اداری شرکت آزاد راه شرق برگزار شد

به گزارش آزاد راه شرق سپاهان،جلسه ستاذی کارگروه مالی و اداری با حضور مدیرعامل شرکت برگزار گردید،در این جلسه ضمن ارائه گزارش آقای ابوالفتحی معاونت مالی و اداری و گزارشات سایر بخش های مربوط (اداری،روابط عمومی،حمل و نقل و خدمات) مصوباتی در این خصوص به ثبت رسید و جناب آقای  مهندس حسن زاده مقرر شد تا بعد از بررسی گزارشات عملکرد واحد مالی و اداری  نتیجه را به دفتر مدیریت عامل ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.