بازدید گروه فنی شرکت و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان از پل نایین و لوپ جنوب غربی

بازدید گروه فنی شرکت و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان از پل نایین و لوپ جنوب غربی

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان،بازدید میدانی از پل نایین و لوپ جنوب غربی با حضور نمایندگان شرکت آزاد راه شرق سپاهان( مهندس حسن زاده ،فرجوئ،شهیدی) ،سرهنگ یزدانی رئیس پلیس راه و مهندس علی اکبری  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان صورت گرفت.

در این بازدید و جلسه پیرامون تکمیل نواقص و بازگشایی لوپ جنوب غربی به جهت جلوگیری از سوانح رانندگی احتمالی و دوربرگردان گورت بحث و گفت و گو شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.