جلسه نمایندگان شرکت با رئیس پلیس آزاد راه شرق سپاهان

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، جلسه ی نمایندگان شرکت مهندس(حسن زاده و شهیدی) با رئیس پلیس آزاد راه شرق سپاهان جناب سرهنگ قاسمی در خصوص تصادفات جاده ای و موارد مربوط به راهنمایی و رانندگی در آزاد راه برگزار گردید. در این نشست موضوع تکمیل ساختمان پلیس راه و کانالیزه کردن آن مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

روز جهانی معلولین گرامی باد

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش‌هاست, روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت. روز نشان دادن ما می‌توانیم اسـت. روز جهانی معلولین گرامی باد.

دیدار سرپرست آزاد راه شرق سپاهان با دکتر مرتضوی مدیرعامل شرکت سان آرا

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان،جلسه سرپرست آزاد راه شرق سپاهان با مدیرعامل شرکت سان آرا دکتر مرتضوی در محل آن شرکت برگزار گردید. در این جلسه گروه فنی شرکت آزاد راه شرق سپاهان مهندس(ایزدی،اعتدالی،شهیدی,حسن زاده,نیک پنجه) و نمایندگان شرکت سان آرا حضور بهم رساندند . این نشست پیرامون هماهنگی جهت تامین شن و نمک و همچنین ماشین آلات برف روبی برای فصل زمستان تشکیل شد.

نشست سرپرست آزاد راه شرق سپاهان با دکتر صلواتی مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، نشست سرپرست آزاد راه شرق سپاهان به همراه مهندس (اعتدالی،ایزدی،شهیدی،نیک پنجه،حسن زاده) در دفتر دکتر صلواتی مجری طرهای زیر نایی استان اصفهان برگزار گردید،در این نشست  پیگیری امورات آزاد راه و برطرف نمودن نواقص پروژه و همجنین مباحثی مربوط به پیمانکاران پروژه مورد بررسی قرار  گرفت .

بررسی جهت رفع نواقص رمپ و لوپ های پل (نطنز ،اردستان،حبیب آبادو نایین)

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، بازدید  مهندس حسن زاده،فرحود،شهیدی جهت بررسی رفع نواقص مربوط به رمپ و لوپ های پل نطنز،اردستان،حبیب آباد،نایین و مشکلات آسفالت در محل های حادثه خیز آزاد راه شرق سپاهان.

مذاکرات پیرامون انفجار کوه واقع در لوپ جنوب شرقی پل نایین

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، طی جلسه ای در محل پروژه واقع در لوپ جنوب شرقی پل نایین با حضور  گروه مهندسی شرکت مهندس(حسن زاده،فرجود،شهیدی) و نماینده پیمانکار مهندس راتبی در خصوص انفجار کوه،بارگیری و حمل مصالح سنگی و همچنین اجرای لوپ مذاکراتی صورت گرفت و راهکارهای فنی جهت اجرا ارائه گردید تا بررسی های لازم توسط گروه فنی شرکت انجام پذیرد.

بازدید گروه فنی شرکت و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان از پل نایین و لوپ جنوب غربی

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان،بازدید میدانی از پل نایین و لوپ جنوب غربی با حضور نمایندگان شرکت آزاد راه شرق سپاهان( مهندس حسن زاده ،فرجوئ،شهیدی) ،سرهنگ یزدانی رئیس پلیس راه و مهندس علی اکبری  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان صورت گرفت. در این بازدید و جلسه پیرامون تکمیل نواقص و بازگشایی لوپ جنوب غربی به جهت جلوگیری از سوانح رانندگی احتمالی و دوربرگردان گورت بحث و گفت و گو شد.

بازدید سرپرست آزاد راه شرق سپاهان از امکانات شرکت تولیدی و تجهیزات ایمنی راه ها

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، مجید حیدری سرپرست آزاد راه شرق سپاهان به همراه تیم فنی شرکت از امکانات شرکت تولیدی و تجهیزات ایمنی راه ها بازدید نمود که در این بازدید و جلسه پیرامون حل پاره ای از مشکلات پیش روی هر دو شرکت بحث و گفت و شد.

مجید حیدری سرپرست آزاد راه شرق سپاهان شد

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان ، طی حکمی از سوی دکتر علیخانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مجید حیدری به عنوان سرپرست شرکت آزاد راه شرق سپاهان معرفی گردید.