محدوده پل اردستان تا پل فرودگاه توسط شرکت تیراژ تحویل قطعی شد

محدوده پل اردستان تا پل فرودگاه توسط شرکت تیراژ تحویل قطعی شد

به گزارش آزاد راه شرق سپاهان، جلسه کمیسیون تحویل قطعی مربوط به قرارداد اول شرکت تیراژ در محدوده پل اردستان تا پل فرودگاه با حضور(نمایندگان شرکت آزاد راه آقایان مهندسین: ایزدی،اعتدالی،حسن زاده ،شهیدی و نمایندگان مجری طرح های زیر بنایی استان اصفهان مهندسین معینی و توانگر ،نمایندگان مشاور ابنیه طراحان،شرکت تیراژ و شرکت رهاب) برگزار […]

ادامه مطلب