دیدار سرپرست آزاد راه شرق سپاهان با معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری اصفهان

دیدار سرپرست آزاد راه شرق سپاهان با معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری اصفهان

به گزارش آزاد راه شرق سپاهان،  مجید حیدری سرپرست  آزاد راه شرق سپاهان بهمراه تیم فنی و مهندسی شرکت با حضور در دفتر دکتر زینلیان معاونت هماهنگی و عمرانی   استانداری اصفهان در خصوص پاره ای از مشکلات به بحث و گفت و گو پرداختند. در ابتدا معاونت ترافیک استانداری اصفهان ضمن اشاره به مشکلات پیش […]

ادامه مطلب