برگزاری هشتمین کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل  جاده ای استان اصفهان

برگزاری هشتمین کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، هشتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در محل استانداری اصفهان با حضور مجید حیدری  مدیرعامل شرکت آزاد راه شرق سپاهان و همراهان  (مهندس حسن زاده و شهیدی) و مسئولین استانداری اصفهان ، دکتر صلواتی مجری طرح های زیر بنایی  برگزار […]

ادامه مطلب