دومین جلسه هیات مدیره شرکت آزاد راه شرق سپاهان برگزار شد

دومین جلسه هیات مدیره شرکت آزاد راه شرق سپاهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان,دومین جلسه هیات مدیره آزاد راه شرق سپاهان با حضور مجید حیدری مدیرعامل و سایر اعضا (آقایان دکتر خلیلی ,دکتر غفاری رئیس هیات مدیره )برگزار گردید,این جلسه پیرامون حل نواقص موجود در آزاد راه و قراردادها,پیمان ها ,مجتمع های خدمات رفاهی و همچنین بررسی وضعیت به روز پروژه […]

ادامه مطلب