آگهی مزایده واگذاری حق دسترسی و مجمع خدماتی آزاد راه شرق سپاهان

آگهی مزایده واگذاری حق دسترسی و مجمع خدماتی آزاد راه شرق سپاهان

به گزارش آزاد راه شرق سپاهان،شرکت آزاد راه شرق سپاهان در نظر دارد مزایده ای در خصوص جذب سرمایه گذار برای واگذاری امتیاز حق دسترسی به منظور احداث مجتمع خدماتی رفاهی  و بین راهی برگزارنماید،علاقمندان به شرکت در این مزایده میتوانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به این شرکت مراجعه کرده و اسناد […]

ادامه مطلب