آگهی مناقصه واگذاری تهیه مصالح ساختمان و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده

آگهی مناقصه واگذاری تهیه مصالح ساختمان و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده

شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه شرق سپاهان در نظر دارد جهت تهیه مصالح، ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده روبروی ساختمان پلیس راه آزادراه شرق سپاهان را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله‌ای (فشرده) به همراه ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب