بازدیداز تابلوهای اطلاع رسانی اجرا شده در محور آزاد راه

بازدیداز تابلوهای اطلاع رسانی اجرا شده در محور آزاد راه

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، بازدید میدانی نمایندگان گروه فنی شرکت آزاد راه شرق سپاهان آقایان(فرجود و نیک پنچه) از تابلوهای اطلاع رسانی اجرا شده در کل محور آزاد راه و همچنین بازدید از کارگاه تجهیزات ایمنی راه ها در خصوص آماده سازی تابلوهای موجود  جهت نصب در سایر نقاط مشخص شده مسیر آزاد راه.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.