دکتر محمد اسکندری سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شد

دکتر محمد اسکندری سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شد

به روابط عمومی گزارش آزاد راه سپاهان،با رای اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا دکتر محمد اسکندری به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتخاب و منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با رای گیری اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا که روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ انجام شد، دکتر محمد اسکندری به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتخاب شد.
دکتر اسکندری دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی بوده و معاونت توسعه بازار بورس کالای ایرانی، مدیرعامل OTC سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف و فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد.
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ازهلدینگ های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که در زمینه های گردشگری، صنعت و معدن و حمل و نقل فعالیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.