شب قدر خدا به دنبال بهانه‌ای برای بخشش بندگان است

شب قدر خدا به دنبال بهانه‌ای برای بخشش بندگان است

الهی تو را سوگند بر دل‌های مملوّ از آه و فغان به حرمت شب قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان و دل‌های افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.