مذاکرات پیرامون انفجار کوه واقع در لوپ جنوب شرقی پل نایین

مذاکرات پیرامون انفجار کوه واقع در لوپ جنوب شرقی پل نایین

به گزارش روابط عمومی آزاد راه شرق سپاهان، طی جلسه ای در محل پروژه واقع در لوپ جنوب شرقی پل نایین با حضور  گروه مهندسی شرکت مهندس(حسن زاده،فرجود،شهیدی) و نماینده پیمانکار مهندس راتبی در خصوص انفجار کوه،بارگیری و حمل مصالح سنگی و همچنین اجرای لوپ مذاکراتی صورت گرفت و راهکارهای فنی جهت اجرا ارائه گردید تا بررسی های لازم توسط گروه فنی شرکت انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.