کنارگذر شرق سپاهان در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی از بلاتکلیفی رها شد

کنارگذر شرق سپاهان در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی از بلاتکلیفی رها شد

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفت: مسیر کنارگذر آزادراه شرق اصفهان به طول ۶۸کیلومتر و ۶۰۰متر یکی از راه های باکیفیتی است که در کشور ساخته شده است و این موفقیت ناشی از چیده شدن دقیق قطعات این پازل توسط همه دست اندرکاران این پروژه است.

ادامه مطلب