معاون وزیر راه و شهرسازی: نبض حمل و نقل راهبردی استراتژیک در کنار گذر شرقی اصفهان می‌تپد

معاون وزیر راه و شهرسازی: نبض حمل و نقل راهبردی استراتژیک در کنار گذر شرقی اصفهان می‌تپد

معاونت وزیر راه و شهر سازی:جلوگیری از تردد وسایل نقلیه سنگین به شهر، کاهش ترافیک و افزایش حمل بار ترانزیتی دانست و این پروژه را از مهمترین نیازهای استان اصفهان عنوان کرد

ادامه مطلب