کنارگذر شرق سپاهان در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی از بلاتکلیفی رها شد

کنارگذر شرق سپاهان در دوره مدیریت جدید صندوق بازنشستگی از بلاتکلیفی رها شد

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفت: مسیر کنارگذر آزادراه شرق اصفهان به طول ۶۸کیلومتر و ۶۰۰متر یکی از راه های باکیفیتی است که در کشور ساخته شده است و این موفقیت ناشی از چیده شدن دقیق قطعات این پازل توسط همه دست اندرکاران این پروژه است.

ادامه مطلب
مزایای اجتماعی و اقتصادی آزاد راه شرق سپاهان

مزایای اجتماعی و اقتصادی آزاد راه شرق سپاهان

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری که وظیفه شناسایی نقاط بهینه سرمایه گذاری برای صندوق بازنشستگی را دارد با بررسی هایی که انجام داد پروژه آزاد راهی شرق سپاهان را سود آور تشخیص داده و با ایجاد شرکت آزاد راه شرق سپاهان به صورت رسمی در این پروژه ورود کرد.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2